Děkujeme všem našim sponzorům a partnerům za jejich podporu a spolupráci.

Velké poděkování patří také paní Urbanczykové, která nám celý týden dobrovolně pomáhala.