Vítejte/Willkommen

CZ

Na těchto stránkách najdete informace k mezinárodnímu projektu Zdravě žít bez hranic, na kterém ve spolupráci s Občanským sdružením Nová Ves pracují žáci 2. stupně ZŠ Na Stínadlech v Teplicích a žáci Europaschule am Fließ v Schildow v Německu.

Hlavním cílem projektu je motivace dětí k zdravému životnímu stylu a zdravému růstu. Při společných akcích by se účastníci měli vzájemně seznámit s životním stylem partnerských účastníků, možnými riziky spojenými s poruchami příjmu potravy, nesprávným stravováním a nedostatkem pohybu, a jak těmto rizikům předcházet.

Spolupráce partnerů je dále zaměřena na seznamování s řečí sousedů, tedy s německým a českým jazykem. Cizí jazyk by pro děti neměl být abstraktní a vzdálenou veličinou, ale naopak praktickým prostředkem pro komunikaci se stejně starými kamarády.  Díky doprovodným aktivitám projektu by se přirozeným způsobem měly rozvíjet jazykové kompetence dětí: schopnost porozumění, praktické využití dosavadních znalostí a dovedností, povědomí o jiných jazycích než je jejich mateřština. Doprovodné aktivity by měly také sloužit k představení všedního života, tradic a kultury dané země. Všichni tak poznají i zažijí mnoho nového a mají možnost pozorovat, co je za hranicemi rozdílné a co shodné.

Projekt Zdravě žít bez hranic je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem za podpory MŠMT a s laskavým přispěním Česko-německého fondu budoucnosti.

 

 

         

 

D

Hier finden Sie Informationen zum internationalen Projekt Gesundes Leben ohne Grenzen. Auf diesem Projekt arbeiten - in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Nová Ves - SchülerInnen aus ZŠ Na Stínadlech in Teplice und SchülerInnen aus Europaschule am Fließ in Schildow in Deutschland zusammen.

Hauptziel des Projektes ist die Motivation der SchülerInnen zu einer gesunden Lebensweise und einem gesunden Wachsen. Während der gemeinsamen Handlungen sollten sich die Teilnehmer mit dem Lebensstil der Partnerteilnehmern vertraut machen. Außerdem mit den Risiken, die mit Essstörungen und mit dem Bewegungsmangel verbunden sind, und wie kann man diese Risiken verhindern.

Die Zusammenarbeit ist auch an die Bekanntmachung mit der Sprache der Nachbarn gerichtet. Die Fremdsprache sollte für die Kinder ein praktisches Mittel zur Kommunikation mit den Altersgenossen sein. Mit begleitenden Projektaktivitäten sollten sich die Sprachkomtenzen der Kinder auf natürliche Weise entwickeln. Begleitende Aktivitäten sollten auch den Alltag, Traditionen und Kultur zeigen. Alle erkennen und erleben viel Neues und können auch beobachten, was hinter der Grenze gleich oder verschieden ist.

Das Projekt ist in der Zusammenarbeit mit dem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem mit der Unterstützung von  Ministerium für Bildung und mit einem liebenswürdigen Beitrag von dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.

Novinky

A jsme u konce/Wir sind am Ende

26.09.2014 18:25
Projektový týden utekl jako voda a my se již těšíme na další setkání. Die Projektwoche verging wie...

Video - Teplice

13.06.2014 16:02
Žáci 7. třídy natočili krátké video o Teplicích. Zhlédnout ho můžete zde. Omluvte, prosím,...

Webová prezentace byla spuštěna

13.06.2014 16:01
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.