Úterý/Dienstag 23.9.2014

Dnešní, "žlutý", den jsme začali společnou snídaní a následně pro nás byla  připravena "jazyková animace" (Tandem), při které se děti vzájemně více poznaly a účastníci z Německa se naučili nějaká česká slovíčka a fráze.Po zdravém obědě z restaurace Zahrada tvořily děti ve smíšených skupinách potravinovou pyramidu a zdravý jídelníček na týden. Následovalo "kreativnění", při kterém jsme s dobrovolnicemi z Občanského sdružení Nová Ves vyráběli náušnice a plstěné výrobky.

Heutigen, "gelben", Tag hatten wir mit dem Frühstück zusammen angefangen und dann war für uns die "Sprachanimation" vorbereitet. Während der Sprachanimation haben die Kinder Spiele gespielt, um sich gegenseitig besser kennenzulernen und die TeilnehmerInnen aus Deutschland haben einige tschechiesche Wörter und Phrasen gelernt. Nach einem gesunden Mittagessen haben die Kinder in gemischten Gruppen Ernährungspyramiden und einen gesunden Speiseplan gebildet. Es ist ein kreatives Werk erfolgt, wobei wir mit den Freiwilligen aus dem Bürgerverein Nová Ves Ohrringe und Filzprodukte hergestellt haben.