Středa/Mittwoch 24.9.2014

"Modrý" den byl ve znamení společné přípravy oběda - řízky, brambory a okurkový salát. Během přípravy se smíšené skupiny prostřídaly u vyplňování dotazníku na téma zdravého životního stylu, hledali informace ke GDA a všichni absolvovali hodinovou přednášku o problematice zdravého stravování a poruch příjmu potravy. Po obědě jsme se vrhli na připravené pokusy - obsah cukru v nápojích a rozdíl mezi srdcem trénovaného a netrénovaného člověka. Na závěr byl naší dobrovolnicí z řad rodičů, paní Urbanczykovou, připraven orientační běh.

Der "blaue" Tag stand im Zeichen von der Zubereitung des Mittagessens - Schnitzel, Kartoffeln und Gurkensalat. Während der Zubereitung haben die gemischte Gruppen auch einen Fragebogen (Gesunde Lebensweise) auf dem Computer ausgefüllt und Informationen zu GDA gesucht. Alle haben den Vortrag über die Verpflegung und über die Essstörungen. Nach dem Mittagessen sind wir an die Experimente herangegangen - Zuckergehalt in Getränken und Unterschied zwischen dem Herz eines Ausdauersportlers und eines untrainierten Menschen. Zum Schluss hat unsere Freiwillige, Frau Urbanczyková, den Orientierungslauf vorbereitet.